دیتاسنتر انگلیس Redstation و Zare و رپید سوییچ

با پورت های 1 گیگابایتی قدرتمند و واقعی | سیستم عامل ویندوز ابونتو لینوکس سنتوس

VPS - UK - Standard

به همراه پنل اختصاصی ویمور جهت مدیریت کامل کنسول و روت و ریبوت سرور
Ram 1GB DDR4
Cpu 1 Core
SSD 20GB
Unlimited Bandwidth

VPS - UK - Star

به همراه پنل اختصاصی ویمور جهت مدیریت کامل کنسول و روت و ریبوت سرور
Ram 2GB DDR4
Cpu 1 Core
SSD 35GB
UnlimitedBandwidth

VPS - UK - Galaxy

به همراه پنل اختصاصی ویمور جهت مدیریت کامل کنسول و روت و ریبوت سرور
Ram 4GB DDR4
Cpu 2 Core
SSD 50GB
UnlimitedBandwidth

VPS - UK - Universe

به همراه پنل اختصاصی ویمور جهت مدیریت کامل کنسول و روت و ریبوت سرور
Ram 8GB DDR4
Cpu 3 Core
SSD 70GB
UnlimitedBandwidth