سرورهای کلود از دیتاسنتر vultr

v2ray + Shadowsocks Server

مدیریت کامل کنسول و روت و ریبوت سرور
پنل مدیریت کاربر , نظارت بر وضعیت سیستم
پشتیبانی از چند کاربره و چند پروتکل
پروتکل های پشتیبانی شده 
vmess, shadowsocks
پشتیبانی از آمار ترافیک حساب
تمامی لوکیشن ها

v2ray Server

مدیریت کامل کنسول و روت و ریبوت سرور
پنل مدیریت کاربر , نظارت بر وضعیت سیستم
پشتیبانی از چند کاربره و چند پروتکل
پروتکل های پشتیبانی شده 
dokodemo-door, socks, http2
پشتیبانی از آمار ترافیک حساب
تمامی لوکیشن ها